Kongre ve Fuar Hostesi Çalışma Kuralları

Fuar hostesi olarak fuara bir saat bile geç kalsanız bu işinizi kaybetmenize sebep olabilecek bir durum olarak kabul edilir. Bu sebeple fuar hostesi olmak isteyen bireyler, fuar mekanında tam zamanında bulunmalıdırlar. Fuar hostesi bakımlı ve güzel görünmelidir, daima güzler yüzlü olmalıdırlar. Fuar hostesi gün başlamadan evvel ürün ve hizmet konusunda kendilerine verilen brifingi iyi dinlemeli ve konu üzerinde hakimiyet sağlamalıdır, izin almadan kesinlikle fuar mekanını terk etmemelidirler.

fuar-hostesi

fuar-hostesi

İşveren ya da müşteri ne talep ederse yapmalıdırlar, eğer anlaşılamayan konular varsa polemiğe girmek yerine bağlı olunan ajansa bu konuda bilgi verilmelidir. Fuar Hostesleri ajansları dışında herhangi bir müşteriye telefon numarasını ya da ev adresini kesinlikle vermemelidir. Müşteri ile kurulan gereksiz samimiyet kesinlikle ajansları rahatsız edecektir.

Fuar Hostesi kısa bir süre içinde, festival, kongre, fuar, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve ürün konusunda bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişiye verilen isimdir.

 

Fuar Hostesi ve Yapabilecekleri İşler

▪ Fuar hostesi kongre ve fuar için kişisel hazırlık yapmakla yükümlüdür.
▪ Fuar hostesi, çalıştığı şirketlerden ürün ve iş hakkında brifing almalıdır.
▪ Fuar hostesi, fuar için gerekli olan kırtasiye ve promosyon ürünlerini, broşürleri, formları ve belgeleri derlemek ve düzenlemekle görevlendirilir.
▪ Fuar hostesi, salon ve fuar alanlarının (stand) düzenlemesini yapmalıdır.
▪ Fuar hostesi, ekipmanları ve bunların gösterilme alanlarını kontrol altında tutmalıdır.
▪ Fuar hostesi, kayıt kabul masasını özenle ve titizlikle hazırlamalıdır.
▪ Fuar hostesi, fuar organizasyonlarında yaka kimliklerini hazırlamak, yaka kartlarını yerleştirmek ve sunmakla yetkilidir.
▪ Fuar hostesi, ziyaretçiler ile ilgilenmeli ve onların kayıtlarını tutmalıdır.
▪ Fuar hostesi, müşterileri ve katılımcıları karşılamak ve katılımcıların otellerine yerleşmesine yardımcı olmalıdır.
▪ Fuar hostesi, açılış törenine çok iyi bir şekilde hazırlanmalıdır.
▪ Fuar hostesi, programı takip etmeli ve program akışına dair duyuruları yapmalıdır.
▪ Fuar hostesi, fuara katılan ziyaretçilere bilgi vermek ve onlara ürünü tanıtmakla görevlendirilir.
▪ Fuar hostesi kitap ya da diğer ürünleri pazarlama yetkisine sahip olmalıdır.
▪ Fuarda oluşabilecek tüm sorunlarla ilgilenmeli çözemediği sorunlarla ilgili bilgi akışı sağlayıp yetkilileri bilgilendirmelidir.
▪ Organizasyonun belirlediği kurallar dışında hareket edenleri uyarmakla yükümlüdür.
▪ Fuar hostesi fuar başlamadan evvel ofis hizmetlerine yardımcı olmaktan çekinmemelidir.
▪ Fuarda dağıtılan belgeler ve broşürler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
▪ Fuar sonunda verilecek olan herhangi ödülü dağıtırken yardımcı olmak görevler arasında sayılabilmektedir.
▪ Eğer teknolojik alanda yapılan bir fuarsa bu alanda bilgiye sahip olunmalıdır.

 

Fuar hostesinin kullana bileceği ekipmanlar

▪ Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, tepegöz, projeksiyon, fotokopi, faks, telefon, televizyon, mikrofon, Ülke, şehir, firma bilgi katalogları, etiket makinesi kullanılacak ekipmanlardan bazılarıdır.

 

Fuar Hostesi Başvurusu İçin Gereklilikler

Fuar hostesi olmak isteyenlerin belirli özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar;
▪ Fuar hostesi, düzgün bir görünüşe sahip olmalıdır ve bunun için çaba harcamalıdır.
▪ Fuar hostesi, saygılı, disiplinli ve sorumluluk sahibi bireyler olmalıdır.
▪ Fuar hostesi, daima temiz ve bakımlı görünmeyi kendine ilke edinmelidir.
▪ Fuar hostesi, genel kültürü ve genel yeteneği olan kişiler arasından seçilmelidir.
▪ Fuar hostesi, iletişim gücü gelişmiş insanlar arasından bulunmalıdır.
▪ Fuar hostesi, ikna kabiliyeti yüksek kişiler olmalıdırlar.
▪ Fuar hostesi, sabır gösterebilen ve güçlü psikolojik alt yapıya sahip olan insanlar olmalıdır.
▪ Fuar hostesi, ekibiyle uyum sağlayabilmelidir.
▪ Fuar hostesi, öğrenme, organizasyonu planlama ve problem çözme yeteneği gelişmiş olmalıdır.
▪ Ürün tanıtımında gerekli olan tüm ekipmanları tanımalıdırlar.
▪ Fuar hostesi, çalışkan, disiplinli, güler yüzlü olmalıdır.
▪ Fuar hostesi, planlı, zamanını iyi değerlendirebilen ve iş ahlakına sahip bireyler arasından seçilmelidir.
▪ Detaylara özen gösteren ve işini kendi işi gibi benimseyen kişiler olmalıdır.

 

Fuar Hostesi Çalışma Ortamı ve Şartları

Fuar hostesi, çoğunlukla kongre, seminer, toplantı salonları gibi kapalı ortamlarda, bazen de fuar alanlarının (stand) açık havada düzenlenmesi sebebiyle dış mekanlarda çalışmak zorundadır. Mevsime göre çalıştığı mekanlar değişiklik göstermektedir. Fuar organizasyonlarının bir parçası olarak seyahat edilmesi gerekebilir. Bu meslekte genellikle kadınlar tercih edilmektedir. Bazen erkek fuar hostları da çalışabilir.

Fuarlarda çalışırken ajanslarla ve organizasyon şirketleriyle daima yüz yüze iletişim kurmak gerekebilir.

 

Fuar Hostesi için Mesleki Eğitim Yerleri Var Mıdır?

Fuar hostesi, olmak için mesleki eğitim almanız sizin yararınıza olacaktır. Halk eğitim merkezleri ile, mesleki ve teknik ortaöğretim  okul/kurumlarının halkla İlişkiler ve organizasyon hizmetleri meslek alanında, Fuar organizasyon sorumlusu meslek dalı altında eğitim verilebilmektedir.

 

Fuar Hostesi Meslek Eğitimine Girme Koşulları Nelerdir?

Fuar hostesi olmak için her yaş, eğitim, sosyal statü ve kültür düzeyindeki herkes katılabilir. 18 yaşından küçük gençler ailelerinin izni ile bu mesleki öğreti yerlerine katılabilirler. Ortaöğretim düzeyindekiler, okul saatleri dışındaki serbest zamanlarda, istedikleri kursa devam edebilir ve kursu başarıyla bitirebilirler. Yabancı kökenliler, valiliğin izni ile mesleki kurs ve etkinliklere katılabilir. Lazım olduğunda, belirli yaş ve eğitim seviyesi, uygulanacak programların niteliğine göre aranır. Bu gibi farklı durumlar Halk Eğitimi Merkezleri tarafından duyurulur.

 

Fuar Hostesi Eğitim Süresi Nedir?

Fuar hostesi olmak için belirli bir eğitimden geçmek istiyorsunuz ve kaç saatte bunun mümkün olduğunu sorguluyorsanız tam da aradığınız yerdesiniz demektir. Mesleğin eğitimi Halk eğitim merkezlerinin çoğunda 2440/1712 saatten oluşmaktadır. Eğitimde fuarlar konusunda bilgiler verilmektedir. Fuar Hostesi olmak isteyenlere yaklaşık 2-3 günlük bilgilendirme semineri verildikten sonrada çeşitli fuarlarda ve kongrelerde görev alırlar. Bilgilendirme semineri özellikle fuarın amacı ile tanıtımı yapılacak ürün veya hizmet hususunda bilgilendirme şeklinde olmaktadır. Ayrıca, fuar alanlarında hosteslerin görevlerinin ne olduğu konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Fuar Hostesliği Eğitimi Sonrası Belge Verilirmi

Halk Eğitim Merkezleri tarafından organizasyon planlama kurslarında başarılı olan kişilere sertifika verilmektedir. Fuar Hostesinin Çalışma Alanı ve İş Olanakları Nelerdir?

Stand ve Fuar Hostesliğinin çoğunlukla part-time çalışanların ve üniversite öğrencilerinin tercih ettikleri bir meslek olması sebebiyle, şirketlerin daima yeni eleman arama ve eğitme problemiyle karşı karşıya oldukları aşikardır. Mesleği icra edebilmek için gereken teknik donanım ile ilgili bilgilerin yanısıra özellikle insanlarla iletişim içerisinde olabilme becerisi ve ayrıca yabancı dil bilgisi giderek önem arzetmektedir.

Daha önceki yıllara oranla meslekte ilerleyip uzmanlaşmanın artmakta olduğu özellikle tanıtım, stand, kongre, büro hizmetleri gibi farklı sektörlerde uzmanlaşmanın oluştuğu gözlenmektedir. Fuar hostesi seçerken kişinin daha çok fiziksel görünümü önem kazanırken; kongre hosteslerinin bilgisayar, tepegöz gibi ofis ekipmanlarını tanıması ve kullanabilmesi gerekir. Ayrıca organizasyonda daha fazla görev ve sorumluluk alması kendilerinden beklenen özelliklerdendir. Kongre hostesleri olan bu kişiler, daha kapsamlı ve daha fazla nitelik gerektiren işlerde görev almaktadırlar. Teknolojik gelişmelere uygun olarak meslek elemanlarının bilgisayar destekli tanıtım teknolojilerini takip etmeleri gerekmektedir.

Son yıllarda organizasyonlara çalışan eleman bulmak amacıyla hostes ajansları kendini göstermeye başlanmıştır. Bu tür ajansların gelecek senelerde sayılarının hızla artacağı düşünülmektedir. Bu alandaki nitelikli eleman problemine büyük ölçüde önlem olacaktır.

 

Fuar Hostesi Eğitim Sırasında ve Sonrasında Ne Kadar Kazanç Elde Eder?

Fuar Hostesliği kapsamında alınan eğitimlerde eğitim sürecinde kişilerin para kazanması olası bir durum değildir.

Fuar Hostesliği eğitiminin direkt olmaması ve mesleğin işbaşında öğrenilmesi nedeniyle bu mesleği yapmak isteyen adaylar, organizasyon şirketleri tarafından işe alındıklarında ücret alınmaya başlar. Ücretler fuar organizasyonu süresince günlük olarak verilmekte olup günlüğü asgari ücretin 1/18-1/17’u arasında değişiklik göstermektedir.

Çalışan fuar görevlilerinin eğitimi, kültürü, yeteneği ile alınan ücretler fazlasıyla artabilmektedir.

About the Author: