Kurumsal Kimlik Tasarımı ve İmaj Oluşturma

Müşterilerinize tam olarak Kurumsal kimlik tasarımınızda göstermiş olduğunuz gibi kaliteli hizmetler sunmak zorundasınız. Şirketinizin imajı ve itibarı sağladığınız hizmetlerin kalitesine ve hizmetlerin kalitesine çalışma faaliyetlerinizin, stratejinizin ve pazarlama planlarınızın şekline bağlıdır. Şirketinizin imajı ve itibarı, şirketinizin büyümesi için de önemli bir unsurdur.

 

kurumsal-kimlik-tasarimi

kurumsal-kimlik-tasarimi

Kurumsal Kimlik ve Yönetimi

Şirketinizin kurumsal kimlik tasarımı, mülkiyeti ve kontrolü de artırmanıza yardımcı olur. Müşteriler artık işletmeniz ve hizmetlerinizden haberdar olduklarından, sahiplik ölçütlerinizi ve kuruluşunuz üzerindeki kontrolünü anlayabilirler. Değişen kriterler hakkında düzenli olarak güncellenmelisiniz, şirketler de değişen zamanlara ve yeni mesajlara uyum sağlamak için yeni mesajları entegre edebilmelidir.

Güçlü bir kurumsal kimlik tasarımının gerekli olmasının diğer nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Kurumsal bir kişi oluşturma: Biriyle tanıştığımızda, o kişinin giyinme, kendilerini sunma veya davranma biçimlerinden topladığımız ipuçlarıyla bir fikir oluştururuz. Benzer şekilde, bir şirketin marka renkleri, logosu, promosyon malzemeleri ve hatta adı bile insanların şirket hakkında bir fikir oluşturmasını sağlar.
  •  Kurumsal kimlik tasarımının, işletmenin veya markanın imajını ve kişiliğini gerçekten temsil eden olumlu bir izlenim yaratması çok önemlidir.
  • Müşteri sadakati: Marka imajının veya kurum kimliğinin kendisininkine benzer olduğunu bulan müşteriler kaçınılmaz olarak o marka için daha fazla kendilerini çekeceklerini hissedeceklerdir.

Çünkü kurumsal kimlik tasarımı, müşteriler tarafından ifade edilen ortak değerler yoluyla marka hakkında daha aşina olduklarını hissederler. Genel olarak müşteri sadakatini artıracak olan tekrar eden müşteriler olma olasılığı daha yüksektir.

Araştırmalar, bir kişinin tanıdık bir markayı, kendileri için yeni olandan daha fazla kullandığını- daha önce hiçbir markayı hiç kullanmamış olsa bile! Güçlü kurumsal kimlik tasarımı, müşterilerinize bir tanıdıklık duygusu oluşturmak için işinizle daha iyi tanımalarına yardımcı olabilir, böylece işiniz bir başkası üzerinde tekrar tekrar seçilebilir.

  • İş stratejisi: Bir kurumsal kimlik tasarımının çok yumuşak veya soyut bir kavram olmasına rağmen, markayı ve potansiyel müşteriyi, örneğin, kurumsal kimliğin soyut olmayan ifadesiyle nasıl bir araya getirebileceği konusundaki stratejisi hala akıllıca olacaktır. Kartvizitler, logo tasarımı ve promosyon malzemeleri son derece önemlidir. İyi strateji, olumlu tüketici algısının merkezinde yer almaktadır.
  • Çalışanların morali: Orada çalışan insanlar kurumsal kimlik tasarımını paylaşmazsa veya tanımlamazsa, hiçbir işletme başarıyla çalıştırılamaz. Eğer işletme güçlü bir kurumsal kimlik tasarımına  sahipse, onunla özdeşleşebilecek çalışanları çekecek ve bunun sonucunda işletme ile ortak bir şeyleri olacaktır.

Kurumsal Kimlik Tasarımının Firmaya Katkıları

Herhangi bir işletmenin güçlü bir kurumsal kimlik tasarımına sahip olması çok önemlidir. Kurumsal kimlik, kendi kişisel kimlikleri hakkında konuştuğumuzda ne ifade ettiğimize benzer.  Her şey bizi eşsiz kılan ve bizi iyi yapan şeyle ilgilidir. Kimliklerimiz karakterimizden, ahlaki değerlerimizden, davranışlarımızdan ve hatta kıyafet seçimimizden oluşur. Benzer şekilde, kurumsal kimlik, şirketin karakter ve değer sistemini, sunmak istediği bireysellik ve imajı anlatıyor.

Kurumsal kimlik tasarımı çok önemlidir, çünkü potansiyel müşterilerimize şirket hakkında daha fazla bilgi verir. Genelde kurumsal kimlik tasarımını ifade edebileceğimiz şeyler arasında kartvizitler, logo, renkler, antetli kağıtlar, reklam ve tanıtım malzemeleri ve hatta bazı durumlarda çalışanların giydiği üniforma yer alır. Bu şeyler, şirkete markanın, kültürün ve işletmenin imajının fiziksel bir ifadesini verir.

Ayrıca hedef pazarınıza, sizi rakiplerinizden ayıran şey hakkında daha fazla bilgi verir ve işinizi veya markanızı bir başkasını seçmeye motive etmek için soyut teşvikler sağlar. Günümüzün oldukça rekabetçi dünyasında, insanlar hangi markaları ve işletmeleri seçecekleri konusunda çok fazla seçeneğe sahipler ve ayırdığı bütçeye değecek herhangi bir işletme, pazarda güçlü bir varlık kazanmasını sağlayacak sağlam bir stratejiye ihtiyaç duyacaktır. Kurumsal kimlik bu varlığı belirlemeye yardımcı olur ve markanızın diğer benzer ürün veya hizmet sağlayıcılar arasında öne çıkmasına yardımcı olur.

Ortak hedeflere sahip olmak ve şirketin kimliğine inanmak, çalışanların moralini arttırmaya yardımcı olur, çünkü hepsi de şirketin ortak yararına çalışır. Kimlik stratejisi çalışan gelişimi ve sosyal haklarına güçlü bir odaklanma içeriyorsa, çalışanların morali daha da artmaktadır.

 

Kurumsal Kimlik Ve Yeni İşletmeler

Kurumsal kimlik tasarımı sadece yeni işletmeler için değildir. Zamanla birlikte hareket etmek çok önemlidir ve çoğu zaman mevcut işletmeler havasız kimliğin tozunu almalı ve yeni bir tane geliştirmeli ya da sadece kurumsal kimlik tasarımının dünyaya sunuluş biçiminde küçük değişiklikler yapmalıdır. Güçlü bir kurumsal kimlik tasarımına sahip profesyonel bir iş, gerekli olan şeydir. Kurumsal kimlik tasarımını kurum içinde yapmak mümkün olsa da, dış kurumlardan gelen profesyoneller genellikle daha iyi bir iş çıkarır, çünkü bunlar şirket içi görüşler ve politikalarla sınırlı değildir.

 

Kurumsal Kimlik İçeriği

1. AMBLEM – LOGOTYPE KULLANIMI
1. Amblem
2. Logotype
3. Amblem – Logotype Birlikte Kullanımı
4. Amblem – Logotype / Hizalama
5. Kurum İsminin Yazılışı
6. Amblem ve Logotypenin Kullanım Boyutları
7. Boşluk Kullanımı (Güvenlik Alanı)
8. Amblem – Logotype / Renk Kullanımı
9. Siyah – Beyaz Kullanım
10. Farklı zeminlerde ve fotograflar üzerinde kullanım
11. Minimum Boyut Kullanımı
12. Dikey kullanımı
13. Yanlış kullanımları

2.TİPOGRAFİ
1. Tipografi 1 – / Kurum Yazı Karakteri
2. Tipografi 2 – / Tamamlayıcı Yazı Karakteri
3. Tipografi 3 – / Yardımcı Yazı Karakteri

3. KURUMSAL EVRAKLAR
1. Kartvizit
2. Antetli Kağıt
3. Antetli Devam Kağıdı
4. Diplomat Zarf
5. Torba Zarf
6. Kapaklı Dosya
7. Klasör
8. Bloknot
9. CD ve CD Kutusu
10. Konuşma Kartı
11. Klasör Sırtlığı

4. BASILI MALZEMELER / BASIN
1. Tam Sayfa Basın İlani
2. Yarım Sayfa Basın İlani

5. KURUM İÇİ BELGELER
1. Faks Mesaji
2. Gider Makbuzu
3. Fatura / İrsaliye
4. Çelenk için Kuşak
5. Vefat İlanı

6. KURUMSAL UYGULAMALAR
1. Kırlangıç Filama
2. Flama
3. Gönder Bayrağı
4. Masa Bayrağı
5. Dış mekan Tabelası
6. Mause Pad
7. Araç Kokusu
8. Kupa Bardak
9. Duvar Saati
10. Kitap Ayracı
11. Kalem
12. Küp Notluk
13. Ajanda

About the Author: